Arab Cinema in Sweden AB (ACIS)

Arab Cinema in Sweden AB (ACIS) är ett unikt bolag som verkar för att främja visningsmöjligheterna av arabisk film i Sverige samt producera och samproducera filmer mellan Skandinavien och Arabvärlden.

Bolaget har huvudsakligt fokus på produktion & samproduktion, biograf distribution och visningar.

ACIS är unikt i sitt slag i Norra Europa och närs av en tro på filmens möjlighet att nå över gränser och att sprida en större mångfald av berättelser inom filmens Sverige.