Arab Cinema in Sweden AB (ACIS)

Arab Cinema in Sweden AB (ACIS) är ett unikt bolag som verkar för att främja visningsmöjligheterna av arabisk film i Sverige.

Bolaget har huvudsakligt fokus på biografdistribution och visningar för festivaler samt filmstudios.

ACIS är unikt i sitt slag i Norra Europa och närs av en tro på filmens möjlighet att nå över gränser och att sprida en större mångfald av berättelser inom filmens Sverige.

"ACIS" är en del av Malmö Arab Film Festival - MAFF